Termovízia v elektrotechnike - revízie

Termovízia v elektrotechnike sa využíva na identifikovanie a hľadanie problémových oblastí pri výrobe, prenose ako aj distribúcii elektrickej energie.

Termovízia umožňuje bezkontaktne merať rozloženie a priebeh teploty. Našla široké uplatnenie v elektrotechnike, priemysle, stavebníctve, priemysle ako aj v ďalších odvetviach.

Tiež sa uplatňuje pri revíziách-odborných prehliadkach elektrických zariadení (elektroinštalácie), pretože odbornú prehliadku je možné uskutočniť behom riadnej prevádzky a to bez zásahu do zariadenia. Takto je možné pri pravidenlných kontrolách prípadné závady objavovať už v počiatočnom štádiu a to má samozrejme vplyv aj na ekonomiku prevádzky.

Termovízne meranie realizujem aj pri určovaní tepelných strát budov, pri starších budovách, ale aj novostavbách. Termovíznym meraním určím tepelné mosty pri obvodovom plášti, oknách, dverách, streche v spojitosti s poruchami tepelnej izolácie.

Termovízne meranie v elektrotechnike sa uplatňuje :

  • kontrola rozvádzačov, elektrických systémov, rozvodní NN ako aj spínacích staníc,
  • zisťovanie kvality prúdových spojov,
  • zisťovanie miest,  na ktorých dochádza pod napätím k prehrievaniu vplyvom prechodového odporu,
  • zohrievacie skúšky vinutia elektrických strojov,
  • meranie vonkajšieho vedenia VN - oteplenie spojov,  zvádzačov prepätia

Kontakt

Peter KOVÁČIK- REPRO
Petra Jilemnického 90, Čierny Balog 976 52
+421 905 691 796