Revízie, projekty, elektroinštalácie

Peter Kováčik - REPRO, realizujem nasledujúce služby v oblasti elektroinštalácie :

 • projekty pre elektrické prípojky NN, rodinné domy, bytové domy, byty, rekreačné chaty, priemyselné prevádzky,

 • revízie - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov,

 • elektrické kúrenie - montáž, regulácia,

 • zmluvný partner pre predaj a montáž plynových kotlov Vaillant, 

 • dodávka, montáž, spustenie a servis tepelných čerpadiel značky VAILLANT   a  PROTHERM

 • montáž a revízie fotovolvatických elektrární,

 • kompenzácia účinníka jalového prúdu,

 • inteligentné elektroinštalácie,

 • výroba rozvádzačov,

 • vyhľadávanie káblov a inžinierskych sietí v zemi do hĺbky 6 metrov, lokalizácia poruchy kábla, presnosť merania hĺbky 2,5%, presnosť lokalizácie 2,5%, 

 • bleskozvody,

 • elektronické zabezpečovacie zariadenia,

 • termovízia - bez kontaktné meranie teploty elektrických zariadení, ako transformátory, rozvádzače, rotujúce časti, VN, meranie tepelných strát budov,

 • energetické poradenstvo.

Názorné video o technológii tepelného čerpadla


Kontakt

Peter KOVÁČIK- REPRO
Petra Jilemnického 90, Čierny Balog 976 52
+421 905 691 796